Startsida – Lähtösivu

Behöver du elsäkerhetskonsultering eller kursmaterial inom elsäkerhetsområdet?
På grund av pensionering och ändring av verksamhetsstruktur i vårt företag Ab Tronico Oy, sköts numera kursverksamheten av
Oy Fincover Ab / Mathias Kronholm. (info@kronholm.fi)

Tack för visat förtroende under åren.
Kontakta oss!

Tarvitsetko sähköalan konsultointia tai sähköturvallisuusalan kurssiaineistoa?
Johtuen eläkkeelle siirtymisestä ja toiminnan rakenteen muutoksesta yhtiössämme Ab Tronico Oy, kurssitoimintaa hoitaa nykyisin
Oy Fincover Ab / Mathias Kronholm (info@kronholm.fi)

Kiitos vuosien aikana osoittamastanne luottamuksesta.
Ota yhteyttä!

Länkar – Linkit

Kurser i elarbetssäkerhet i samarbete med OptimaPlus i Jakobstad . Anmälan kan göras elektroniskt på kurssidan. På följande sidor finns flera elsäkerhetskurser. Klicka på rubriken.

Sähktötyöturvallisuuskurssit yhteistössä OptimaPlus:n kanssa Pietarsaaressa. Ilmoittautua voi elektronisesti kurssisvulla. Seuraavilla sivuilla on useampia sähköturvallisuuskursseja. Klikkaa otsikkoa.

Kurs i spänningarbete – Jännitetyökurssi

Kurser i elarbetssäkerhet och spänningarbete ordnar Apex Automation Oy i Karleby. Utbud och anmälningar på webbsidan (finsk). Klicka på rubriken.

Sähkötyöturvallisuus- ja jännitetyökursseja järjestää Apex Automation Oy Kokkolassa. Linkistä kurssitarjonta ja ilmoittautumiset. Klikkaa otsikkoa.


Kontakta oss först! – Ota meihin yhteyttä ensin!

Olycksfall vid elarbete – Onnettomuustapaus sähkötyössä

Om oss – Tietoa meistä

Vårt mål är att alla som arbetar inom elbranschen, oberoende av spänning, skall göra det på ett tryggt sätt. Ser du installationsfelet på bilden ovan? Om inte, bör du gå en kurs i elarbetssäkerhet!

Utbildaren Thomas Anderssen pensionerar sig vid årsskiftet 2022-2023.
Ab Tronico Oy ägnar sig hädanefter åt produktion av kursmaterial och konsultverksamhet inom elsäkerhetsområdet.

Kursverksamheten sköts numera av Mathias Kronholm på företaget Oy Fincover Ab.
Deras kontaktuppgifter är:
E-post: info@kronholm.fi
Tfn: +358505598977

Tavoitteemme on, että kaikki jotka työskentelevät sähköalalla, jännitteestä riippumatta, tekisivät työnsä turvallisesti. Näetkö kuvassa asennusvirheen? Jos et huomaa sitä, sinun tulee käydä sähkötyöturvallisuuskurssi!

Kouluttajamme Thomas Anderssen jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa 2022-2023.
Ab Tronico Oy toimii nykyisin koulutsaineiston toimittajana ja sähöturvallisuusalan konsulttina.

Kurssitoiminnan hoitaa nykysin Mathias Kronholm yrityksessä Oy Fincover Ab.
Heidän yhteystietonsa ovat:
S-posti: info@kronholm.fi
Puh: +358505598977