Länkar – Linkit

Kurser i elarbetssäkerhet i samarbete med OptimaPlus i Jakobstad . Anmälan kan göras elektroniskt på kurssidan. På följande sidor finns flera elsäkerhetskurser. Klicka på rubriken.

Sähktötyöturvallisuuskurssit yhteistössä OptimaPlus:n kanssa Pietarsaaressa. Ilmoittautua voi elektronisesti kurssisvulla. Seuraavilla sivuilla on useampia sähköturvallisuuskursseja. Klikkaa otsikkoa.

Kurs i spänningarbete – Jännitetyökurssi

Kurser i elarbetssäkerhet och spänningarbete ordnas i samarbete med Apex Automation Oy i Karleby. Utbud och anmälningar på webbsidan (finsk), men kursena ordnas även på svenska vid behov. Klicka på rubriken.

Sähkötyöturvallisuus- ja jännitetyökursseja järjestämme yhteistyössä Apex Automation Oy:n kanssa Kokkolassa. Linkistä kurssitarjonta ja ilmoittautumiset. Klikkaa otsikkoa.

Företagsspecifika skolningar ordnas enligt behov. Konstakta oss vid behov.
Yrityskohtaista koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Ottakaa yhteyttä tarvittaessa.